Μότσης Κώστας

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης beach soccer (ποδόσφαιρο άμμου).